W dniach od 7.11. do 2.12 prowadziliśmy w naszym przedszkolu akcję charytatywną na rzecz zwierząt zamieszkujących toruńskie schronisko. Celem akcji było propagowanie świadomej opieki nad zwierzętami, uwrażliwienie na potrzeby zwierząt, podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków bytowych zwierząt przebywających w schronisku.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, którzy się włączyli w naszą akcję za okazane wsparcie i pomoc.

Dnia 6. 12 dostarczyliśmy wszystkie zebrane dary do Schroniska dla Zwierząt mieszczącego się przy ulicy Przybyszewskiego.

Zachęcamy i zapraszamy do wspierania innych akcji organizowanych przez nasze przedszkole.