Drodzy rodzice i dzieci!

Z okazji zbliżającej się rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, która będzie miała miejsce 19 lutego, organizujemy konkurs astronomiczny

pt. “W świecie planet”

W konkursie mogą wziąć udział dzieci bez względu na wiek.

Technika i format pracy jest dowolna.

Prace należy składać u nauczycielek grup do 18 lutego 2020 roku.

NAJCIEKAWSZE PRACE ZOSTANĄ NAGRODZONE