Dzieci z najstarszej grupy “Gumisie” biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym “Piękna Nasza Polska Cała” oraz w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym “Mysia w Europie”.

Celem Międzynarodowego Projektu “Piękna Nasza Polska Cała” jest:

  • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, szacunku do własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, uwrażliwienie na historię, folklor i tradycje Polski, dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki i kultury
  • uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną
  • budzenie poczucia empatii wobec innych ludzi, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych i niesienia pomocy

„Mysia w Europie” to projekt mający na celu:

  • przybliżyć dziedzictwo cywilizacyjne Europy jak i wartość zabytkową niektórych obiektów
  • promować wartości europejskie
  • przybliżyć rolę obiektów w historii i kulturze europejskiej