Nasze przedszkole w okresie od 1 września 2020 r. do 13 czerwca 2021 r. będzie brało udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym Emocje wspierającym rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży.

#projekt.edukacyjny.emocje#MarzenaDziadkowiec

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi, szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi
  źródłem istotnych wartości.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży.
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
 • Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
 • Nauka szacunku wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem, jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm, cukrzyca.
 • Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
 • Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
 • Eliminowanie zachowań agresywnych wobec siebie.
 • Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji.

Projekt składa się z pięciu MODUŁÓW:
I MODUŁ – od 2.09.2020 r. – do 11.10.2020 r. – „KREATYWNOŚĆ”
DZIEŃ KROPKI przy współpracy z MiguMig Jowity Łechtańskiej
II MODUŁ- od 02.11.2020 r.- do 20.12.2020 r. – „WYOBRAŹNIA”
przy współpracy ze Szkoleniami z Wyobraźnią
III MODUŁ- od 11.01.2021 r. – do 14.02.2021 r.- „MOC SŁÓW”
przy współpracy z Terapeutycznym ABC
IV MODUŁ- od 01.03.2021 r. – do 19.04.2021 r. – „EMPATIA” DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETY
V MODUŁ- od 10.05.2021 r. – do 13.06.2021 r.- „OSWAJANIE STRACHU”
przy współpracy z Bookarnik.pl