,,Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym.”

~ Charles Chaplin

O nas

Przedszkole „Słoneczko” jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole. Placówka uzyskała certyfikat „Radosnego przedszkola”.

Zapewniamy opiekę dzieciom w wieku od 3 do 7 lat, 

 •  pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku włącznie
 • czynne:  od godz.  6,00 do  godz. 17,00 
 • zapewniamy trzy posiłki  w ciągu dnia, które są  przygotowywane w przedszkolnej kuchni 

Specyfiką naszego przedszkola jest możliwość uczęszczania dzieci ze schorzeniami układu pokarmowego (diety eliminacyjne) 

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody pracy oraz oddany dzieciom personel administracyjno – obsługowy. 

W trosce o rozwój zainteresowań i zdolności dzieci prowadzimy zajęcia dodatkowe w ramach czesnego; 

 • język angielski
 • rytmika,  taniec towarzyski w gr. 5 -6latków
 • elementy tańca w grupach młodszych
 • zabawy ruchowe z elementami piłki nożnej
 • szachy
 • logopedia dla dzieci z wadami wymowy
 • gimnastyka korekcyjna
 • religia dla dzieci 6- letnich  zgodnie z decyzją rodziców
 • zabawy w „basenie chińskim’’ tzw. „Hopland”

W ramach  Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego opracowanej przez MEN  realizujemy Program Wychowania Przedszkolnego „W kręgu zabawy” autor J.Pytlarczyk oraz własne programy autorskie między innymi. 

 • Program wychowawczo – profilaktyczny „Ja, ty, my”
 • Program adaptacyjny „Lubię tu przychodzić”
 • Program literacki „Książka uczy, bawi, wychowuje”
 • Program „Sprawny i zdrowy idę do szkoły” 

oraz programy edukacyjne: 

 • „Klucz do uczenia” – moduł literacki, matematyki sensorycznej, konstrukcje
 • Elementy „Planu Daltońskiego”
 • Akademia Skrzata Ekonoma
 • Cykliczne warsztaty międzykulturowe –  „Podróże z Verdą”

 Do praktyki przedszkola włączona jest realizacja innowacji pedagogicznych  polegająca na poznawaniu liter metodą „Muzycznych teatrzyków dziecięcych” oraz  Program wychowawczo-profilaktyczny „Ja i inni” – wspierania rozwoju emocjonalnego.

Ponadto w przedszkolu znajdują się dodatkowe pomieszczenia: 

 

 • sala teatralna
 • sala do zabaw badawczych
 • sala do zajęć ruchowych
 • sala plastyczna
 • kącik szachowy
 • gabinet logopedyczny  

a także  wyposażone w  tablice interaktywne, magiczny dywan, wiatrak matematyczny, ozoboty, sprzęt do zabaw  rytmiczno – ruchowych dzięki czemu dzieci rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.

Przedszkole otoczone jest  obszernym ogrodem,  który   jest podzielony zielenią na place zabaw dla dzieci. Wyposażony w  urozmaicone  urządzenia i sprzęt do zabaw, sprzyjającym zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. 

Przedszkole współpracuje z rodzicami na zasadzie partnerstwa i wzajemnego zaufania. Stwarza warunki do angażowania rodziców na rzecz edukacji dzieci.

Współpracujemy z podmiotami, które udzielają  pomocy dzieciom i ich rodzicom tj. Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną, policją, strażą miejską. 

Zapewniamy opiekę pielęgniarski obejmującą przeglądy czystości za zgodą rodziców oraz zajęcia promujące zdrowie. 

Nasze przedszkole jest miejscem bezpiecznym, przyjaznym, otwartym dla dzieci i Rodziców. Panuje tu ciepła, rodzinna atmosfera, sprzyjająca adaptacji i dobremu samopoczuciu dzieci.

 

 

 

biuro@przedszkolesloneczko.com

zlobek@przedszkolesloneczko.com