Związku z  decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego o wymogach otwarcia przedszkola. Przedszkole Słoneczko będzie czynne od 11 maj 2020r.