Związku z  decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego o wymogach otwarcia żłobka. Słoneczny Żłobek będzie czynne od 11 maj 2020r.