Pielęgnując tradycje polskie 9 listopada 2020 r. w Przedszkolu „Słoneczko” w Grębocinie  obchodziliśmy rocznicę Odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Grupa „ Kotki i Żabki” przygotowała uroczystość, podczas której zaprezentowała tańce i piosenki na temat naszego kraju i jego symboli narodowych. Dzieci razem z nauczycielkami zaśpiewały hymn państwowy. Przedszkolaki w atmosferze powagi uczciły to jakże ważne dla każdego Polaka święto.