Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa do 25 kwietnia 2020r.

Żłobek BĘDZIE ZAMKNIĘTY