W listopadzie w naszym przedszkolu zorganizowany został konkurs plastyczny dla dzieci i ich rodziców na najciekawszą kukiełkę z ziemniaka. Dzieci z pomocą rodziców wykonały wspaniałe ziemniaczane cudaki, które można oglądać w holu głównym przedszkola.