Projekt „ Z Przyrodą i ekologią za pan brat” – ścieżka edukacyjna

o  wartości 12 492,50zł został zrealizowany w latach 2019/2020

przy wsparciu finansowym WFOSiGW w Toruniu.